Suomen Leirintäalueyhdistys

Mikä on Suomen Leirintäalueyhdistys?

Suomen Leirintäalueyhdistys (SLY) on maamme leirintäalueiden ja lomakylien markkinointi- ja edunvalvontaorganisaatio. Yhdistyksen jäsenalueiden markkinaosuus kaikista Suomen leirintäalueyöpymisistä on 75%.

Markkinoinnin näkyvimpinä välineinä toimivat viidellä kielellä julkaistava Camping in Finland -esite ja camping.fi -portaali. Camping.fi -portaalissa tilastoidaan tänä vuonna noin 265 000 käyntiä*) . Esitteen painos on yhteensä 110 000 kpl suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan- ja venäjänkielisenä.

SLY markkinoi jäsenalueitaan myös alan merkittävillä messuilla kotimaassa ja ulkomailla. Markkinointiyhteistyötä tehdään mm. pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa messuilla Keski- ja Pohjois-Eurooopassa.

SLY seuraa toimialan kehitystä ja vaikuttaa alaan liittyviin asioihin. SLY on edustettuna mm. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:ssä. SLY tekee alansa pohjoismaista yhteistyötä Nordisk Campingrådissa ja on jäsenenä EFCO:ssa (European Federation of Campingsite Organisations), mikä on EU:n alueella vaikuttava leirintäelinkeinon katto-organisaatio. Yhdistys on tiiviissä yhteistyössä alan tärkeimpien kuluttajajärjestöjen kanssa.

SLY tekee säännöllistä seurantatutkimusta, jossa selvitetään alan tärkeimmät tunnusluvut jäsenten edunvalvontaa varten. Uusin tutkimus on julkistettu syksyllä 2019. Näistä tutkimuksista saaduilla tunnusluvuilla - esimerkiksi kuinka paljon leirintäalue tuo matkailutuloa paikkakunnalle - vaikutetaan koko alan kehittymiseen ja olemassaoloon Suomessa. 

SLY järjestää jäsenistölleen säännönmukaista koulutusta. Keväisin pidettävillä koulutuspäivillä käsitellään leirintäaluetoimintaan olellisesti liittyviä asioita. Leirintäalueiden henkilökuntaa varten julkaistaan vuosittain ohjeistus- ja neuvontamateriaalia.

SLY järjestää jäsenistölleen opintomatkoja. Syksyllä 2002 tutustuimme Benelux-maiden ja pohjois-Saksan, 2003 etelä-Saksan ja Itävallan, 2004 Tanskan, 2006 Italian, 2009 Barcelonan, 2011 Kroatian, 2014 Englannin ja 2019 Slovenian leirintäalueisiin.

Suomen Leirintäalueyhdistys vastaa pohjoismaisen leirintäalueluokituksen toteuttamisesta Suomessa ja antaa neuvontaa leirintäaluepalvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Jäsenistö
Suomen Leirintäalueyhdistykseen kuuluvia jäsenalueita on noin 130 eri puolilla maata. SLY:n jäsenalueilla on noin 28 000 caravan- ja telttapaikkaa, 15 300 vuodepaikkaa ja 3 500 mökkiä.

Jäsenedut
Jäsenetuina tarjoamme:

  • markkinointiyhteistyötä
  • koulutusta
  • asiantuntijapalvelua
  • edunvalvontaa
  • vaikutusmahdollisuuksia
  • kontakteja muihin alan yrittäjiin
  • yhteishankintasopimuksia
  • leirintätarvikkeiden välitystä
  • neuvontaa leirintäalueluokituksessa

Jäseneksi liittyminen
Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäseneksi voi liittyä yleinen ja kaikille avoin leirintä- ja/tai lomakylätoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Jäseneksi pyrkivän tulee lähettää SLY:lle kirjallinen hakemus. Jäsenyyttä voi hakea myös alla olevalla jäsenhakulomakkeella. Mikäli jäsenhakulomakkeen lähetys ei onnistu, riittää kun lähettää hakemuksessa kysytyt tiedot sähköpostilla osoitteeseen info@camping.fi

Jäsenhakemus

Jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy jäsenalueen yöpymisvuorokausien perusteella. Pienimmillään jäsenmaksu on 253 € vuodessa ja enimmillään 795 €. Jäsenmaksu maksetaan kahdessa osassa; Osa 1 keväällä ja Osa 2 kesällä. Jäsenmaksu on teille vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksut 2022

Suomen Leirintäalueyhdistyksen hallitus 2022

Yhteystiedot
Suomen Leirintäalueyhdistys
Haapaniemenkatu 7-9 B
00530 Helsinki

Puh. (09) 4774 0740
Sähköposti: info@camping.fi
Sijainti SLY:n toimiston sijainti
Toimisto on avoinna arkisin klo 9 - 16.

*) Google Analytics


Lataa PDF-esite Suomen Leirintäalueyhdistyksestä:

Suomen Leirintäalueyhdistys -esite